Forsikringsforpliktelser

Gå til hovedinnhold

Forsikringsforpliktelser

De samlede forsikringsforpliktelsene for selskapene utgjorde 1 175 milliarder kroner per 31.12.2016. Dette er en økning på sju prosent fra året før. 

Produkter uten investeringsvalg utgjør ca. 80 prosent av de totale forpliktelsene. Figuren under viser forsikringsforpliktelsene de siste tre årene fordelt på produkter med og uten investeringsvalg, beløp i 1000 kr.

Forsikringsforpliktelser. Graf.

Forpliktelsene kan splittes opp i fem produkttyper. I figuren under vises utviklingen i forsikringsforpliktelser de siste tre år, beløp i 1000 kr.

Forpliktelsene. Graf.

 

Neste artikkel: Brutto forfalt premie