Erstatningsutbetalinger

Gå til hovedinnhold

Erstatningsutbetalinger

De samlede erstatningsutbetalingene øker fra 2015 til 2016 med 3,7 prosent. Dette utgjør en økning på 1,9 milliarder kroner i totale utbetalinger. 

Årlige pensjonsutbetalinger utgjør 80 prosent av de totale utbetalingene i 2016. De årlige pensjonsutbetalingene har økt med 1,7 milliarder kroner fra 2015 til 2016.

Utbetaling av engangserstatninger har økt fra 10,5 milliarder kroner i 2015 til 10,7 milliarder kroner i 2016. Figuren under viser utviklingen i erstatningsutbetalinger de siste tre årene, beløp i 1000 kr.

Erstatningsutbetalinger. Graf.

Figuren under viser hvordan utbetalingene har utviklet seg for de ulike produkttypene de siste tre årene, beløp i 1000 kr.

Erstatningsutbetalinger - ulike produkttyper

Neste artikkel: Individuell kapitalforsikring