Brutto forfalt premie

Gå til hovedinnhold

Brutto forfalt premie

Samlet sett har brutto forfalt premie for pensjoner og livsforsikringer økt med to prosent fra 2015 til 2016. Økningen relateres særlig til kommunal kollektiv pensjon som økte med 11 prosent. 

Figuren under viser utviklingen i premien de siste tre år.

Premie 3 siste år. Graf.

I figuren under vises innbetalt premie fordelt på produkttype de siste tre årene, beløp i 1000 kr.

Innbetalt premie tre siste år. Graf.

Figuren under viser utviklingen i markedsandeler de siste 10 årene basert på brutto forfalt premie for selskapene som selger livprodukter. De seks største selskapene sto for om lag 90 % av totalt innbetalt premie. 

Totalt innbetalt premie seks største selskaper. Graf.

Neste artikkel: Nytegnet premie