Statistikk og nøkkeltall for livsforsikring og pensjon

Gå til hovedinnhold

Statistikk og nøkkeltall for livsforsikring og pensjon

Samlet oversikt over utviklingen i det norske pensjons- og livsforsikringsmarkedet i 2016. Mange steder vil du også finne utviklingen over flere år. Den første delen er utviklingen i markedet totalt, mens den siste delen er utviklingen i den enkelte bransje. Oversikten er basert på Finans Norges statistikk per 31.12.2016.

Piler opp og ned. Foto.

Datagrunnlag

Alle data er basert på tall fra Finans Norges statistikker innhentet fra de ulike medlemsselskaper de senere år. Det gjøres oppmerksom på at enkelte data kan endres dersom et selskap oppdager feil og mangler ved sine data.

Med totale beløp menes beløp for alle produkttyper samlet.

Alle produkt omfatter individuell kapitalforsikring, individuell pensjonsforsikring, gruppelivsforsikring, privat og kommunal tjenestepensjon og foreningskollektiv.

Kronebeløp oppgitt i figurer er i 1000 kr.