Sykkeltyveri

Gå til hovedinnhold
Publisert:

Sykkeltyveri

Finans Norge har samlet inn data over sykkeltyverier siden 1990 og på denne siden viser vi utviklingen i antall tyverier og erstatninger. De siste tallene er fra 2019.

Sykkeltyverier dekkes ofte av din innboforsikring. Innboforsikringen har imidlertid en øvre grense for erstatning. Spesielt kostbare sykler bør derfor forsikres med en spesiell sykkelforsikring. Forsikring gir erstatning for en god del av tapet ved tyveri, men det kommer til fratrekk en egenandel og dessuten aldersfradrag på sykler som er noen år gamle, slik at erstatningen sjelden gir fullstendig dekning. Det er derfor alltid mest lønnsomt å passe godt på sykkelen, bruksverdien er ofte større enn erstatningsverdien.

Sykkeltyverier kan grupperes etter leilighetstyveri, omsetningstyveri og organisert tyveri. Eksempel på leilighetsyveri er den sene natterangler som rapper en beleilig hensatt sykkel for å komme raskere hjem fra fest. Omsetningstyveri er tyveri med tanke for omsetning og raske kontanter. Organisert tyveri kan dreie seg om bestillingstyverier eller organsiert "tømming" av hele boligområder for eksport av stjålne sykler.

I 2019 ble det meldt om 12 657 stjålne sykler til forsikringsselskapene ifølge statistikken. Året før ble det stjålet 10 497 sykler. Det er en økning på omtrent 21 prosent. Etter at det var en nedgang i antall forsikringsmeldte sykkeltyverier i perioden 2015 til 2017 (etter en lang periode med et økende antall tyverier) ser det nå ut til at det igjen er en økning i antall tyverier.

Grafen over viser erstatningene slik de i sin tid ble registrert, men også erstatningene justert til nåverdi (etter konsumprisindeksen). På den måten blir også de eldre tallene mer sammenlignbare med de nyeste. 

Erstatningsutbetalingene var i 2019 på om lag 100,4 millioner kroner. Det er en økning på 22,8 prosent sammenlignet med 2018. Vi ser at erstatningene hele tiden øker. Noe av årsaken til økningen i erstatningsutbetalingene er dyrere sykler. Ser vi på gjennomsnittserstatningene (grafen nedenfor) ser vi denne tendensen enda tydeligere. Hver erstatning blir i snitt dyrere og dyrerere. Det har over lengre tid vært en standardhevning av den norske sykkelparken. Vi bruker mer penger på syklene våre, og de blir dyrere å erstatte.

Gjennomsnittserstatningen for et sykkeltyveri var i 2019 på 7 934 kroner. Det er en økning på ca 2 prosent i forhold til snitterstatningen i 2018. Det har vært en sterk økning i gjennomsnittserstatning over lengre tid, selv når vi ser på de indekserte tallene.

Det er verdt å understreke at tallene på denne siden kun viser forsikringsmeldte sykkeltyverier. Mørketallene er store, for mange melder ikke sykkelen stjålet hverken til politi eller forsikringsselskapene. I de største byene er sykkelen mest utsatt. Sykkeltyvene har ofte spesialisert seg, de spaner gjerne om dagen og stjeler om natten, ofte etter bestilling. 10 sekunder er som regel tilstrekkelig for å stjele en sykkel.

Det er viktig med gode FG-godkjente sykkellåser, og dyre sykler bør tas inn om natten. Lås sykkelramme og bakhjul fast i en stolpe, sykkelstativ eller lignende. Noen av forsikringsselskapene har krav om registrering av sykkelen i et FG-godkjent sykkelregister som forutsetning for tyveridekning. Dette er fordi slik registrering klart reduserer tyveririsikoen og øker sjansen for å finne igjen en stjålet sykkel.

Du kan lese mer om FG-godkjente sykkelregistre og låser hos FG 

Gode råd mot sykkeltyverier

  1. Registrer sykkelen i et FG-godkjent sykkelregister
  2. Bruk forsikringsgodkjente låser (FG-godkjente)
  3. Lås sykkelramme og bakhjul fast i en stolpe, sykkelstativ eller lignende
  4. Bruk en ekstra lås av annen utforming/materiale til å låse forhjulet
  5. Unngå å la sykkelen stå ute om natten
  6. Ta med deg sykkelsetet
  7. Anmeld sykkeltyveri så fort som mulig