Regnskapsstatistikk

Gå til hovedinnhold

Regnskapsstatistikk

Resultater og balanse i skadeforsikring – totalt for alle forsikringsselskaper i Norge. Utvikling i kostnadsprosent og resultater for utvalgte områder.

Regnskapsark som det brukes lupe på. Foto.
Foto: Jirsak/Shutterstock
 
Resultater i skadeforsikring
Tall i millioner NOK, kilde: Statistisk sentralbyrå (SSB). Merk at resultatene her omfatter mer enn de øvrige statistikkene fra Finans Norge (utenlandsk virksomhet, marin sektor og lignende).
År 2016* 2015 2014 2013 2012 2011
Bruttopremie 78 449 79 131 74 955 72 251 68 023 62 453
Opptjent premie f.e.r. 66 597 66 338 63 465 60 141 57 514 54 580
Påløpne erstatn.f.e.r. 44 249 46 124 42 637 41 568 39 906 39 522
Netto finansinntekter 3 767 4 719 6 017 4 920 4 971 4 822
Netto driftskostnader 12 328 10 310 10 943 10 161 10 191 10 519
Resultat av ordinær virksomhet 15 721 15 291 16 841 14 419 15 020 6 708

 

Balanse
År  2016*  2015  2014  2013  2012  2011
Premie og erstatningsavsetn. 121 677 121 677 119 896 98 116 92 162 90 649
Sikkerhetsavsetninger 5 126 39 850 35 651 29 765 29 358 28 779
Egenkapital 79 491 49 035 47 447 46 984 48 901 42 991

 

Nøkkeltall
År 2016* 2015 2014 2013 2012 2011
Skadeprosent f.e.r. 66,4 69,5 67,2 69,1 69,4 72,4
Kostnadsprosent f.e.r. 18,5 15,5 17,2 16,9 17,7 19,3
Kombinertprosent 85,0 85,1 84,4 86,0 87,1 91,7
Resultatgrad 23,6 23,1 26,5 24,0 26,1 12,3
Soliditetsgrad 127,1 134,0 130,9 127,6 136,1 131,5
Reservegrad 182,7 183,4 188,9 163,1 160,2 166,1

 

Forvaltningskapital
År 2016* 2015 2014 2013 2012 2011
  239 526 239 805 227 769 210 501 202 988 192 992
 
* Alle 2016-tall er foreløpige.
 
Utvikling i kostnadsprosent. Foto.

Utvikling i kostnadsprosent

Selskapenes kostnader er redusert betydelig de siste årene, selv om det var en liten oppgang i 2014 og 2016. I stor grad skyldes reduksjonen overgang til ny og mer rasjonell teknologi i de seneste ti til femten årene. I dag har for eksempel de fleste forsikringsselskapene internettløsninger for melding av skade og for kjøp eller endring av forsikringsavtaler.

Resultatgrad for tre privatbransjer

Resultatene svinger over tid, her ved tre vanlige privatbransjer. I 1999 var lønnsomheten spesielt lav fordi premienivået lå for lavt i forhold til skadebelastningen. Frosten vinteren 2010 ga spesielt mange vannskader, samtidig som det også inntraff mange boligbranner. Resultatgraden følger ofte sykliske trender. Selskapene har de seneste årene hatt fokus på å beregne riktigst mulig pris slik at svingningene skal minimeres.

Resultatgrad for tre privatbransjer. Foto.

Datagrunnlaget

Datagrunnlaget er levert fra Finans Norges medlemsselskaper, som dekker det alt vesentlige av skadeforsikringsmarkedet i Norge.

Enkelte data kan bli justert i etterkant dersom et selskap rapporterer feil eller mangler ved sine data. Tallene er avrundet.

Skadeforsikring betyr her forsikring av landbasert virksomhet for norske forsikringstakere. Maritim sektor, offshore og luftfart er unntatt. De ulike forsikringstekniske begrepene og betegnelsene blir definert nærmere i de enkelte kapitler.

Dette er en komprimert presentasjon av Finans Norges samlede statistikk i skadeforsikring.