Om nøkkeltallene

Gå til hovedinnhold

Om nøkkeltallene

Datagrunnlaget er levert fra Finans Norges medlemsselskaper, som dekker det alt vesentlige av skadeforsikringsmarkedet i Norge.

Enkelte data kan bli justert i etterkant dersom et selskap rapporterer feil eller mangler ved sine data. Tallene er avrundet.

Skadeforsikring betyr her forsikring av landbasert virksomhet for norske forsikringstakere. Maritim sektor, offshore og luftfart er unntatt. De ulike forsikringstekniske begrepene og betegnelsene blir definert nærmere i de enkelte kapitler.

Dette er en komprimert presentasjon av Finans Norges samlede statistikk i skadeforsikring.

Til forsiden på nøkkeltall i skadeforsikring