Fakta om personforsikringene

Gå til hovedinnhold

Fakta om personforsikringene

Barneforsikring

Barneforsikring er som regel sammensatt av flere dekninger, eksempelvis uførekapital, uførepensjon, medisinsk invaliditet og kritisk sykdom. 

Behandlingsforsikring

Behandlingsforsikring gir rett til medisinsk behandling for inntrufne sykdommer innen definerte tidsgrenser.

Helseopplysninger

Selskapet kan ha behov for noen helseopplysninger ved inngåelse av avtaler om personforsikring. 

Kritisk sykdom

Kritisk sykdom gir en éngangserstatning når forsikrede rammes av en av de sykdommene som er definert i forsikringsavtalen. 

Trygghetsforsikring

Trygghetsforsikring utvider den lovpålagte yrkesskadeforsikringen, slik at forsikringsavtalen også kan gjelde reise til og fra jobb, sykdom og fritidsulykker. Å telle antall forsikrede her gir liten mening siden den enkelte arbeidstaker allerede har yrkesskadeforsikring. 

Ulykkesforsikring

Ulykkesforsikring dekker plutselig og uforutsett skade på person. 

Yrkesskadeforsikring

Alle arbeidsgivere i Norge er pålagt å ha yrkesskadeforsikring for sine ansatte. Yrkesskade dekker skader etter ulykke og sykdom som skjer i tilknytning til arbeid. I premie og erstatning er det inkludert refusjon til NAV som skal dekke de ekstrautgiftene det offentlige har ved en arbeidsskade. Yrkesskade betyr her bare den lovpålagte delen.