Reiseforsikring

Gå til hovedinnhold

Reiseforsikring

I 2018 ble det meldt ca. 350 000 reiseskader til forsikringsselskapene, fordelt på rundt tre millioner forsikringer. Erstatningene ligger rundt 2 milliarder kroner per år. 

 

 

Erstatningene i de fleste forbrukerforsikringene har flatet ut det siste året, men fortsatt å øke på reise. Denne økningen skyldes økt reisevirksomhet, spesielt blant eldre, og mange sykdomstilfeller.