Antall forsikringer og premieinntekter

Gå til hovedinnhold

Antall forsikringer og premieinntekter

Premie for 2018 var 59 milliarder kroner i landbasert skadeforsikring (naturskadepremien kommer i tillegg). Motorkjøretøy er den største av bransjene, deretter kommer privat bygning og innbo.

Kaken viser fordelingen av premie i hovedbransjer (Tips: trykk på grafen for inndeling i underbransjer). 

 

 

 

Premien på typiske forbrukerforsikringer har holdt seg ganske stabil over tid når det justeres for kostnadsutviklingen (KPI). I villaforsikring har det vært en premieøkning som vesentlig skyldes en økning i boligstandarden. All fullverdiforsikret bygningsmasse blir indeksjustert årlig.