Naturskader

Gå til hovedinnhold

Naturskader

Naturskade i lovens forstand er skade på bygning/innbo som direkte skyldes skred, storm, flom, stormflo, jordskjelv eller vulkanutbrudd.