Natur- og værskader

Gå til hovedinnhold

Natur- og værskader

Det finnes ingen eksakt definisjon på klimarelaterte skader, men i denne oversikten har Finans Norge samlet skadedata som kan ha en sammenheng med vær, klima og natur. 
Her vises det hvor mange forsikringstakere som rammes av slike skader og hvor store verdier som erstattes.   
 

Naturskader

Naturskade i lovens forstand er skade på bygning/innbo som direkte skyldes skred, storm, flom, stormflo, jordskjelv eller vulkanutbrudd.

Vannskader

Erstatningene etter vanninntrenging og stopp i avløp/tilbakeslagsskader har økt mye de siste årene og koster nå mer enn én milliard i året. Det vil si at slike vannskader på bygning og innbo koster mer enn flomskader under naturskadeloven.

Skader etter lynnedslag

I 2019 ble det meldt skader etter lynnedslag på bygning/innbo for rundt 100 millioner kroner. Dette er likevel godt under toppåret 2014 med 550 millioner kroner.

Skogskader

Skader på skogen skyldes ofte været og andre naturhendelser. Siden 2001 er det utbetalt  260 millioner kroner (KPI-justert) som følge av skader på skog.