Skogskader

Gå til hovedinnhold

Skogskader

Skader på skogen skyldes ofte været og andre naturhendelser. På denne siden finner du skogskade-tall fra Skogbrand Forsikring, et av Finans Norges medlemsselskaper.

Natur og vær har sterk innvirkning på skadeomfanget på skogene våre. Stormer og snømengder kan gjøre store direkte skader, og samtidig kan klimaet påvirke sannsynligheten for branner og levevilkårene for smågnagere og insekter som ødelegger skogen. Er skogen tørr som følge av lite nedbør og barfrost kan skogbranner fort oppstå både som følge av uvettig omgang med ild og lynnedslag.

 

Figuren over viser hvordan Skogbrand Forsikrings samlede erstatningskostnader på skog har fordelt seg i perioden 2001 til 2018. Stormskader utgjør størsteparten av skadene.

Skogbrand forsikrings erstatningskostnader for skog har variert mye fra år til år. Av figuren kan vi lese av at de ble sterkt rammet av Frolands-brannen i 2008 og at stormen Dagmar i 2011 rammet skogeierne hardt.

Skogskader

Skogskader er hentet fra Skogbrand Forsikring. Erstatning forutsetter at det skadede skogfeltet ville gitt positivt resultat ved oppnådd hogstmodenhetsalder. Skadene deles inne i fire kategorier:

  • Brann, skader forårsaket av ”ild som har kommet løs”. 
  • Storm, skader på skog forårsaket av storm i sammenhengende skadefelt.
  • Snøskader, stammebrekk og rotvelt som følge av snøtyngde.
  • Smågnager, skader forårsaket av smågnagere eller avnålingsinsekter.