Individuell pensjonssparing

Gå til hovedinnhold
Publisert:

Individuell pensjonssparing

Siden innføringen 1. november 2017 er det opprettet over 100 000 IPS-avtaler. Det gjennomsnittlige sparebeløpet i 2018 var 17 000 kroner, og den totale beholdningen er 3.2 mrd. kroner.

 

 

 

 

 

Regler for IPS

Hvor mye kan du spare?

  • Maksimalt sparebeløp per år er 40 000 kroner.
  • IPS kan spares fra fylte 18 år og inntil fylte 75 år.

Når kan du ta ut alderspensjon?

  • Pengene er bundet frem til uttak. Uttak kan tidligst starte fra fylte 62 år.
  • Utbetalingen må skje over et fast antall år, i minst 10 år og minst til fylte 80 år. Dersom pensjonen utbetales fra 62 år blir dermed minste utbetalingstid 18 år.
  • Hvis årlig utbetaling er under 20 prosent av G (pr januar 2019 kroner 18.726) kan utbetalingstiden settes ned.
  • Hvis kunden dør tilfaller pensjonskapitalen etterlatte eller dødsbo, etter nærmere regler.

Skatt

  • Innskuddet gir en skattefordel ved at det du sparer årlig går til fradrag i alminnelig inntekt. Sparer du 40 000 får du derfor en skattefordel på 8 800 kroner (22 prosent). 
  • Pengene er fritatt for formuesskatt, og det er ingen skatt på fondsbytte eller løpende avkastning.
  • Utbetalingene skattlegges som alminnelig inntekt (22 prosent).