Behandlingsforsikring(2)

Gå til hovedinnhold

Behandlingsforsikring(2)

Det er nå over 600 000 nordmenn som har behandlingsforsikring. Rundt 90 prosent av disse har det dekket av sin arbeidsgiver.

De fleste er dekket via arbeidsgiver

Ved utgangen av 2019 hadde 615 000 nordmenn behandlingsforsikring. 554 000 av disse er dekket gjennom arbeidsgiver.

De fleste meldte behandlinger er fysioterapeut/kiropraktor og legespesialist/diagnostikk. Disse står for over 90% av alle behandlinger. Antall meldte behandlinger etter operasjoner utgjør en mindre andel av totalen, kun 4%, men står for nesten 30% av erstatningsbeløpet.

Behandlingsforsikring

Forsikringen gir rask tilgang til medisinsk behandling og dekker operasjoner og annen behandling henvist av lege. Forsikringen er ingen erstatning for det offentlige helsevesenet.