Bransjeregnskap

Gå til hovedinnhold

Bransjeregnskap

Utviklingen i resultat, skadeprosent og kostnadsprosent for motorvogn-, brann-kombinert- og reiseforsikring fra 1998 og fram til i dag.

Prinsipper og avgrensninger

Bransjeregnskapet er laget enkelt slik at det skal være lett å forstå. Det er gjennomført på et aggregert nivå. Likevel er innholdet slik at det gir et realistisk bilde av situasjonen.