Yrkesskade

Gå til hovedinnhold

Yrkesskade

Yrkesskadeforsikring er obligatorisk etter yrkesskadeforsikringsloven. Arbeidstakere hos arbeidsgivere i Norge skal dermed være forsikret mot yrkesskader og yrkessykdommer.