Antall forsikringer og premie

Gå til hovedinnhold

Antall forsikringer og premie

Ved utløpet av 2019 var premie for landbasert norsk skadeforsikring på 63 milliarder kroner (naturskadepremien kommer i tillegg). Motorkjøretøy er den største av bransjene, deretter kommer privat bygning og innbo.

Tips: trykk på kaken for inndeling i bransjene

Premie

Premiebegrepet som brukes i denne oversikten er «bestandspremie», det vil si summen av premien for forsikringene i bestanden på betraktningstidspunktet for den avtaleperioden som da gjelder. Avtaleperioden er som regel ett år. Naturskadepremien er holdt utenfor.

Merk utvikling i antall reiseforsikringer: De fleste kundene har helårs reiseforsikring, men i tillegg har en del kredittkort med inkludert reiseforsikring. Spesielt de sistnevnte kan være telt på litt ulik måte over tid.