Privat kollektiv pensjon

Gå til hovedinnhold Gå til navigasjon
Publisert:

Privat kollektiv pensjon

Den samlede forsikringsforpliktelsen for kollektiv pensjon i privat sektor var ved utløpet av 2017 på 605 milliarder kroner, hvorav innskuddsbaserte ordninger utgjorde 37 prosent.

Figuren under viser utviklingen i forsikringsforpliktelser for de ulike ordningene i perioden 2010 - 2017.

Det ble innbetalt 36,6 milliarder kroner til private tjenestepensjonsordninger i 2017. Innbetalingene til ytelsesordninger sank med 29 prosent fra 2016 til 2017, mens innbetalingene til innskuddsordninger økte med 15 prosent i samme periode. Innbetalinger til ordninger etter tjenestepensjonsloven utgjorde ved utgangen av 2017 om lag 1,9 milliarder kroner.

Figuren under viser utviklingen i innbetalinger til privat tjenestepensjon fra 2010.

 

Figuren under viser utviklingen i antall forsikrede i private tjenestepensjonsordninger med aktiv opptjening av alderspensjon fordelt på de ulike pensjonsordningene.

 

Mange arbeidsgivere har valgt å konvertere sine ytelsesordninger til innskuddsordninger de siste årene. Figurene under viser utviklingen i omdanning for perioden 2010 – 2017 for henholdsvis antall forsikringer og antall medlemmer.

 

 

Fremdeles venter de fleste til 67 år med å ta ut sin alderspensjonsytelse fra private tjenestepensjonsordninger. Figuren under viser alder for start av uttak av alderspensjon fra de ulike ordningene.