Kommunal kollektiv pensjon

Gå til hovedinnhold Gå til navigasjon
Publisert:

Kommunal kollektiv pensjon

Ved utgangen av 2017 var de samlede forsikringsforpliktelsene for kommunale tjenestepensjonsordninger hos Finans Norges medlemsselskaper på 520 milliarder kroner. Dette er en økning på 6 prosent fra året før.

I kommunale tjenestepensjonsordninger var premien i 2017 på 36 milliarder kroner, en nedgang på 4 prosent fra 2016. Figuren under viser utviklingen i innbetalt premie til kommunal tjenestepensjon de siste årene.

Antall kommunale kollektive ordninger var 2613 ved utgangen av 2017. Ordningene omfatter 489 000 hovedforsikrede. Antallet med oppsatte rettigheter i en kommunal tjenestepensjonsordning er 258 000 personer. Ved utgangen av 2017 var det 319 000 pensjoner under utbetaling.

Figuren under viser hvordan utbetalte pensjoner fra kommunale tjenestepensjonsordninger er fordelt mellom de ulike dekningstypene i 2017.

Figuren under viser utviklingen for utbetalingene siste årene.