Individuell pensjon

Gå til hovedinnhold Gå til navigasjon
Publisert:

Individuell pensjon

Det ble innbetalt 2,8 milliarder kroner til individuelle pensjonsordninger i 2017, en økning på 51 prosent sammenlignet med 2016. Av dette utgjorde innbetaling til den nye IPS-ordningen via livselskapene 803 millioner kroner.

Figuren under viser utviklingen i innbetalinger til IPS de senere årene. Med IPS 2008 menes ordninger etablert i henhold til IPS-regelverket fra 2008, mens det med IPS menes ordninger etter regelverket fra november 2017.

De samlede forsikringsforpliktelsene knyttet til individuelle pensjonsforsikringer var ved utgangen av 2017 på 70,2 milliarder kroner, mot 69,7 milliarder kroner året før. Fordelingen av forsikringsforpliktelsene mellom livrenter, IPA og IPS i 2017 vises i figuren under.

 

Pr 31.12.2017 var det i underkant av 949 000 individuelle pensjonsforsikringer, fordelt på livrenter, IPA og IPS. Utviklingen i antall forsikringer for de enkelte produktene de siste årene vises i figuren under.

 I 2017 var samlet erstatningsbeløp for individuell pensjon 6,3 milliarder kroner, hvorav utbetalinger knyttet alders- og etterlattepensjon utgjorde 89 prosent. 

Figuren under viser utviklingen i antall individuelle pensjonsutbetalinger innenfor uføre-, alders- og etterlattepensjon de siste årene.