Individuell kapitalforsikring

Gå til hovedinnhold Gå til navigasjon

Individuell kapitalforsikring

Den samlede forpliktelsen knyttet til kapitalforsikringer var 66 milliarder kroner ved utgangen av 2017. Dette er en økning på 13 prosent fra året før.

Figuren under viser utviklingen i antall kapitalforsikringer de siste årene.

I figuren  under vises antall kapitalforsikringer som gir dekning ved enten død eller uførhet.

Innbetalt premie for kapitalforsikringene var 13,5 milliarder kroner i 2017, en nedgang på fire prosent sammenlignet med året før. Figuren under viser utviklingen i innbetalt premie for individuelle kapitalforsikringer siste tre år.