Gruppelivsforsikring

Gå til hovedinnhold Gå til navigasjon
Publisert:

Gruppelivsforsikring

Den samlede innbetalte premien knyttet til gruppelivsforsikringer var ved utgangen av 2017 på 3,8 milliarder kroner. Dette er en økning på 2 prosent fra året før.

Figuren under viser utviklingen i antall gruppelivsforsikringer siden 2011.

De aller fleste gruppelivsforsikringer gir dekning ved dødsfall, men mange får utbetaling også ved uførhet. Figuren under viser antall gruppelivsforsikringer med døds- og uførerisikodekninger.

Erstatningsutbetalingene knyttet til dødsfallskapital var i 2017 på 2,1 milliarder kroner, mens det ble utbetalt 808 millioner kroner i uførekapital. Figuren under viser utviklingen i utbetaling fra dødafallskapital og uførekapital  de siste årene.