Forvaltningskapital

Gå til hovedinnhold Gå til navigasjon
Publisert:

Forvaltningskapital

Selskapenes samlede forvaltningskapital utgjorde 1 482 milliarder kroner ved utgangen av 2017. Til sammenligning var forvaltningskapitalen ved utgangen av 2016 på 1 364 milliarder kroner og i 2015 på 1 283 milliarder kroner.

Kollektivporteføljen

Til forvaltning i kollektivporteføljen hadde selskapene 1 059 milliarder kroner i 2017 mot 1 008 milliarder kroner i 2016. I 2015 utgjorde kollektivporteføljen 971 milliarder kroner.  I figuren under vises selskapenes plassering av midler knyttet til kollektivporteføljen for perioden 2013 - 2017. Eiendom ligger hovedsakelig under datterforetak med mer.

Investeringsvalgsporteføljen

Investeringsvalgporteføljen var på 290 milliarder i 2017. I 2016 var denne 232 milliarder kroner og i 2015 194 milliarder kroner.

Figuren under viser hvordan selskapenes plassering av midler knyttet til investeringsporteføljen har utviklet seg i perioden 2013 – 2017.