Utbetalinger

Gå til hovedinnhold Gå til navigasjon
Publisert:

Utbetalinger

De samlede utbetalingene økte fra 2016 til 2017 med 4,6 prosent. Dette innebærer en økning på 2,4 milliarder kroner i totale utbetalinger.

Årlige pensjonsutbetalinger utgjør 80 prosent av de totale utbetalingene i 2017. De årlige pensjonsutbetalingene har økt med 2 milliarder kroner fra 2016 til 2017, mens utbetaling av engangserstatninger har økt fra 10,7 milliarder kroner i 2016 til 11,1 milliarder kroner i 2017. Figuren under viser utviklingen i utbetalinger de siste tre årene.

Figuren under viser hvordan utbetalingene har utviklet seg for de ulike produkttypene de siste tre årene.