Individuell kapitalforsikring

Den samlede forpliktelsen knyttet til kapitalforsikringer er 59 milliarder kroner ved utgangen av 2016. Dette er en økning på 5,9 milliarder fra året før. 

Figuren under viser utviklingen i antall kapitalforsikringer de siste fem årene. 

Individuelle kapitalforsikringer. Graf.

I figuren  under vises antall kapitalforsikringer som gir dekning ved enten død eller uførhet.

Kapitalforsikringer. Graf.

Brutto forfalt premie for kapitalforsikringene er 14,1 milliarder kroner i 2016, mot 15,3 milliarder kroner året før. For de tre siste årene gjengir tabellen under samlet utbetaling for individuelle kapitalforsikringer.

  2014 2015 2016
Dødsfallskapital 820 857 1 177 362 982 811
Uførekapital 616 914 635 236 655 892

Neste artikkel: Gruppelivsforsikring

Definisjon

En kapitalforsikring innebærer at forsikringen gir en engangsutbetaling. Forsikringen kan bestå av en ren risikodekning for død og/eller uførhet og i kombinasjon med sparing.