Markeds- og regnskapsstatistikk

Gå til hovedinnhold

Markeds- og regnskapsstatistikk

2019

2018

2017

2016

2015

2014

2013

2012

2011

2010

2009

2008

2007

2006

2005

2004

2003

2002

2001

2000

Den sterke veksten i innskuddspensjon fortsetter

Eldre menn sitter ved vannet. Foto.

Innskuddspensjon er den dominerende pensjonsordningen blant ansatte i privat sektor, og oppspart kapital i disse ordningene (forsikringsforpliktelser inkl. pensjonskapitalbevis) utgjorde totalt om lag 261,2 milliarder kron...