Premieinnbetalinger

Gå til hovedinnhold
Publisert:

Premieinnbetalinger

Samlet sett utgjorde innbetalt premie for pensjoner og livsforsikringer ved utgangen av 2019 i overkant av 109 milliarder kroner. Dette tilsvarer en økt premieinnbetaling på 9 prosent siste år.