livmarkedet samlet

Gå til hovedinnhold
Publisert:

Markedsutvikling samlet

Det totale livmarkedet omfatter alle livsforsikrings- og pensjonsprodukter som inngår i Finans Norges livstatistikker. Produktene leveres både av livsforsikrings- og skadeforsikringsselskaper.

Premieinnbetalinger

Samlet sett utgjorde innbetalt premie for pensjoner og livsforsikringer ved utgangen av 2019 i overkant av 109 milliarder kroner. Dette tilsvarer en økt premieinnbetaling på 9 prosent siste år.

Forsikringsforpliktelser

De samlede forsikringsforpliktelsene for selskapene utgjorde 1 443 milliarder kroner pr. 31.12.2019. Dette er en økning på 9 prosent fra året før.

Forvaltningskapital

Selskapenes samlede forvaltningskapital utgjorde 1 698 milliarder kroner ved utgangen av 2019 mot 1 534 på samme tidspunkt året før. Til sammenligning var forvaltningskapitalen ved utgangen av 2017 på 1 482 milliarder kroner og i 2016 på 1 364 milliarder kroner.

Utbetalinger

De samlede utbetalingene økte med 5 prosent fra 2018 til 2019, tilsvarende en økning i utbetalingene på 2,7 milliarder kroner.