livmarkedet samlet

Gå til hovedinnhold
Publisert:

Markedsutvikling samlet

Det totale livmarkedet omfatter alle livsforsikrings- og pensjonsprodukter som inngår i Finans Norges livstatistikker. Produktene leveres både av livsforsikrings- og skadeforsikringsselskaper.

Premieinnbetalinger

Samlet sett utgjorde innbetalt premie for pensjoner og livsforsikringer ved utgangen av 2020 i overkant av 104 milliarder kroner. Dette tilsvarer en nedgang i premieinnbetaling på 5 prosent siste år.

Forsikringsforpliktelser

De samlede forsikringsforpliktelsene for selskapene utgjorde 1 547 milliarder kroner pr. 31.12.2020. Dette er en økning på 7 prosent fra året før.

Forvaltningskapital

Selskapenes samlede forvaltningskapital utgjorde 1 819 milliarder kroner ved utgangen av 2020 mot 1 698 milliarder kroner året før. 

Utbetalinger

De samlede utbetalingene økte med 5 prosent fra 2019 til 2020, og utgjør nå 65 milliarder kroner.