livmarkedet samlet

Gå til hovedinnhold
Oppdatert:

Markedsutvikling samlet

Det totale livmarkedet omfatter alle livsforsikrings- og pensjonsprodukter som inngår i Finans Norges livstatistikker. Produktene leveres både av livsforsikrings- og skadeforsikringsselskaper.

Premieinnbetalinger

Samlet sett utgjorde innbetalt premie for pensjoner og livsforsikringer ved utgangen av 2021 i underkant av 133 milliarder kroner. Dette tilsvarer en økning i premieinnbetaling på 28 prosent siste år.

Forsikringsforpliktelser

De samlede forsikringsforpliktelsene for selskapene utgjorde 1 716 milliarder kroner pr. 31.12.2021. Dette er en økning på 11 prosent fra året før.

Forvaltningskapital

Selskapenes samlede forvaltningskapital utgjorde 2 002 milliarder kroner ved utgangen av 2021 mot 1 819 milliarder kroner året før. 

Utbetalinger

De samlede utbetalingene økte med 2 prosent fra 2020 til 2021, og utgjør nå i underkant av 67 milliarder kroner.