tjenestepensjon

Gå til hovedinnhold
Publisert:

Tjenestepensjoner

Tjenestepensjon er pensjonsordninger der arbeidsgiver sparer til pensjon for sine ansatte. Medlemmene i Finans Norge leverer tjenestepensjonsordninger både til privat og kommunal sektor.

 

Kommunal tjenestepensjon

Ved utgangen av 2019 var de samlede forsikringsforpliktelsene for kommunale tjenestepensjonsordninger hos Finans Norges medlemsselskaper på 589 milliarder kroner. Dette er en økning på 7 prosent fra året før.

Privat tjenestepensjon

De samlede forsikringsforpliktelsene for kollektiv pensjon i privat sektor var ved utløpet av 2019 på 707 milliarder kroner, hvorav innskuddsbaserte ordninger utgjorde 45 prosent.