tjenestepensjon

Gå til hovedinnhold
Publisert:

Tjenestepensjoner

Tjenestepensjon er pensjonsordninger der arbeidsgiver sparer til pensjon for sine ansatte. Medlemmene i Finans Norge leverer tjenestepensjonsordninger både til privat og kommunal sektor.

 

Kommunal tjenestepensjon

Ved utgangen av 2020 var de samlede forsikringsforpliktelsene for kommunale tjenestepensjonsordninger hos Finans Norges medlemsselskaper på 625 milliarder kroner. Dette er en økning på 6 prosent fra året før.

Privat tjenestepensjon

De samlede forsikringsforpliktelsene for kollektiv pensjon i privat sektor var ved utløpet av 2020 på 768 milliarder kroner, hvorav innskuddsbaserte ordninger utgjorde 49 prosent.