Forsikringssvindel

Gå til hovedinnhold

Forsikringssvindel

Forsikringsselskapene avdekker årlig en rekke tilfeller av forsikringssvindel. Det holdes tilbake betydelige erstatningsbeløp, penger som er tiltenkt ærlige forsikringskunder. De som svindler forsikringsselskapene, svindler fellesskapet.

Det er forsikringsselskapene selv som avslører de aller fleste svindlerne. De som prøver seg på svindel, risikerer politianmeldelse, fengsel og forsikringsnekt.

Forsikringsbransjen har, med henvisning til FAL, avslått 932 saker som gjelder skadeforsikring og 165 saker innenfor syke- og uføreprodukter i 2021. Antall avdekkede svindelsaker har vært økende de siste årene, men har gått ned i 2021.

En stor del av forsikringssvindlene avdekkes internt i forsikringsselskapene. Viktige verktøy i avdekking av svindel er blant annet registre som Register over forsikringssøkere og forsikrede (ROFF) og Forsikringsselskapenes sentrale skaderegister (FOSS).

Det totale kravet for avslåtte saker var i 2021 på 392 millioner kroner. I totalbeløpet inngår ikke beløp knyttet til svindel innen syke- og uføreprodukter som er avdekket ved avtaleetablering.

 

Skadeforsikringsprodukter står for 85 prosent av antall avdekkede saker, mens de utgjør 45 prosent av avdekket svindlet beløp. Mens gjennomsnittlig svindlet beløp for syke- og uføreprodukter avdekket ved tidspunkt for erstatningsoppgjør er på 1,86 millioner kroner, er gjennomsnitlig beløp for privat skadeforsikring er 119 900 kroner. Det er imidlertid stor spredning i beløpene som avdekkes. 

Visste du at forsikringssvindel er straffbart?

Å begå forsikringsvindel kan få store konsekvenser

  • Du risikerer fengsel i de alvorligste sakene
  • Du kan få det på rullebladet ditt
  • Du kan få problemer med innreise til enkelte land
  • Du kommer kanskje ikke inn på den skolen du helst ønsker
  • Har du forsikring gjennen jobben, kan arbeidsgiveren din få kjennskap til svindelen

 

De fleste tilfellene av svindel med motorkjøretøy skjer ved at kunden leverer inn et overdrevet skadekrav, hendelsesforløpet endres eller det innrapporteres uriktig skadetidspunkt.

I Norge viser årlige markedsundersøkelser at forsikringssvindel er mer sosialt akseptert enn andre typer kriminalitet, spesielt blant unge. For næringen er dette et alvorlig problem.

Det avdekkes imidlertid få saker der kunden er under 20 år. Dette henger  sammen med at ungdom i stor grad er forsikret gjennom sine foreldre.

 

Finans Norges årsstatistikk for forsikringssvindel:

Tallgrunnlag

Datagrunnlaget er basert på data innhentet fra forsikringsselskaper som er medlem i Finans Norge, og omfatter kun saker avdekket som svik i henhold til forsikringsavtaleloven (FAL).