Statistikkgrunnlag: Jobbskapertallet

Gå til hovedinnhold

Statistikkgrunnlag: Jobbskapertallet

Her er en samling av interaktive grafer som viser jobbskapertallene i Finans Norges Jobbskaperbarometer. Her kan du hente ut bakgrunnstall og ytterligere informasjon om hvor i landet og i hvilken sektor arbeidsplassene skapes.

Tallene som benyttes i jobbskapertallet er i hovedsak årsvekst pr kvartal (dvs 12 måneder rullerende), og dette gjelder følgende grafer:

  • Hvor skapes arbeidsplassene, antall og prosent
  • Netto vekst i antall arbeidsforhold per sektor, antall og prosent
  • Brutto endring pr sektor

Tips: Menypunktet øverst til høyre i hver graf vil gi deg tilgang til grafens bakgrunnstall, ulike formater og fullskjermvisning. Ved å klikke inne i grafen eller på verdiene under grafene får du fram flere detaljer og flere visninger.

Kilde: SSB/Perspektivmeldingen 2017, tabell 09175

Kilde: SSB/Perspektivmeldingen 2017

Kilde: SSB (Perspektivmeldingen 2017, Tabell 09175)

Kilde: SSB (tabell 09175, sysselsatte personer, sesongjustert)

Kilde: SSB (tabell 09175, sysselsatte personer, sesongjustert)

Kilde: SSB (tabell 11652, antall arbeidsforhold)

Kilde: SSB (tabell 11652, antall arbeidsforhold)

Kilde: SSB (tabell 12316, antall arbeidsforhold)

Kilde: SSB (tabell 12316, antall arbeidsforhold)

Kilde: SSB (tabell 12316, jobboppgang, jobbnedgang, 2022K3)

Kilde: SSB (tabell 13760, sysselsatte i prosent av befolkningen, sesongjustert)