Jobbskapertallet 3 kv 2020: Oslo rammes hardest

Gå til hovedinnhold
Publisert:

Jobbskapertallet 3 kv 2020: Oslo rammes hardest

Oslo, Viken og Vestland taper aller flest arbeidsplasser sammenlignet med sist år, viser jobbskapertallet for 3. kvartal 2020. I Oslo er nedgangen hele 20.000 arbeidsplasser, mens både i Viken og Vestland er tapet rundt 16.000.

Grafen viser vekst i antall jobber siste 12 mnd. i privat sektor. Fallet i antall jobber har vært størst i Oslo, Viken, Vestland og Innlandet.

Prosentvis er det imidlertid Innlandet (–6,3 prosent), Vestland (–4,6 prosent) og Møre og Romsdal (–4,6 prosent) som taper flest arbeidsplasser. 

Regioner med størst nedgang i antall ansatte

Region Endring antall ansatte
Oslo –20 516
Vestland  –16 239
Viken –15 945
Innlandet         –12 232
Rogaland –10 101

Regioner med størst nedgang i prosent

Region Endring antall
ansatte i prosent
Innlandet  –6,31 %
Møre og Romsdal  –4,65 %
Vestland –4,62 %
Vestfold og Telemark  –3,98 %
Oslo –3,95 %

 

Jobbskapertallet 3 kv 2020: Minus 101 400

Norge hadde 76 400 færre sysselsatte i 3. kvartal 2020 sammenlignet med for ett år siden. For å opprettholde velferdsnivået i Norge må vi øke antallet arbeidsplasser med netto 25 000 hvert eneste år fremover. Vi ligger med andre ord 101 400 jobber bak...

Hilser med albuen. Illustrasjonsfoto.
Pandemien fører til et kraftig fall i jobbskapertallet. Foto: Halfpoint/Adobe Stock Photo.

Jobbskapertallet 3 kv 2020: Oslo rammes hardest

Oslo, Viken og Vestland taper aller flest arbeidsplasser sammenlignet med sist år, viser jobbskapertallet for 3. kvartal 2020. I Oslo er nedgangen hele 20.000 arbeidsplasser, mens både i Viken og Vestland er tapet rundt 16.000.