Å skape jobber er jobb nummer 1

Gå til hovedinnhold
Publisert:

Å skape jobber er jobb nummer 1

I løpet av de neste 50 årene må Norge gå fra 2,7 millioner sysselsatte til 3,8 millioner for å opprettholde velferdsnivået. Det betyr at vi må øke antallet arbeidsplasser med netto 25 000 hvert eneste år fremover. I praksis må det skapes mange flere fordi det også forsvinner titusenvis hvert eneste år. Derfor har Finans Norge jobbskaping på agendaen med sitt kvartalsvise jobbskapertall.

Hadde god vekst før korona

Netto sysselsettingsvekst i Norge lå over målkurven frem til andre kvartal 2020. Men koronapandemien har sendt oss under målkurven igjen.

Idar Kreutzer. Foto.
Idar Kreutzer.
Foto: Kilian Munch.

– Antagelig er tallene enda dystrere nå. Permitterte regnes som sysselsatte i Norge og mange av dem som i dag er permitterte vil miste arbeidet om vi ikke raskt får en normalisering av økonomien gjennom for eksempel en effektiv vaksine, sier Idar Kreutzer, administrerende direktør i Finans Norge.

Jobbskapertallet skal være en kvartalsvisrapport som skal være en temperaturmåling for jobbskapingen i Norge. Målet vårt er å løfte viktigheten av nye arbeidsplasser, særlig i privat sektor, for å opprettholde den velferdsstaten vi er blitt vant til. Det gode sikkerhetsnettet vi har i Norge og det gode livet de aller fleste norske borgere har, kommer ikke av seg selv. Det er summen av den verdiskapningen vi gjør gjennom å ha en jobb å gå til, som er grunnlaget for vår velstand.

NHO: Må ta de rette valgene nå

Ole Erik Almlid. Foto.
Ole Erik Almlid.
Foto: Per-Otto Oppi
Christiansen/NHO

– Jobb nummer en er arbeid til alle. Vi må skape 250 000 lønnsomme arbeidsplasser i privat sektor frem mot 2030, for å sikre velferdssamfunnet og at alle har en jobb å gå til, sier administrerende direktør i NHO Ole Erik Almlid.

Han er glad for initiativet fra Finans Norge. – For å sikre at vi har jobb til alle, må vi ta de rette valgene nå og vi må hele tiden sjekke at vi er på rett vei. Jeg er derfor veldig glad for initiativet som kommer fra Finans Norge. Jobbskapertallet vil være et viktig kompass som viser om vi lykkes, eller om vi må justere kursen underveis, sier Almlid.

Virke: Flest mulig i privat sektor

Ivar Horneland Kristensen
Ivar Horneland
Kristensen
Foto: Virke

– Selv før koronakrisen hadde vi store utfordringer med å skape nok jobber til å opprettholde velferden, men nå, med pandemien over oss, er vi varig satt tilbake. Vi kommer aldri tilbake til den gamle normalen, vi må allerede nå legge til rette for vekst og omstilling på vei ut av krisen og sørge for at flest mulig av de nye jobbene kommer i privat sektor, sier Ivar Horneland Kristensen, adm. direktør i Virke.

Må omstille oss

Sysselsatt er ikke det samme som verdiskapning. Rapporten viser antall sysselsatte. Men det er stor forskjell på verdiskapningen mellom de ulike sysselsatte.

– Norge har i tillegg en ekstra utfordring. Vi har mange bedrifter og sysselsatte direkte eller indirekte tilknyttet oljenæringen. Disse arbeidsplassene er svært lønnsomme, de bidrar med verdiskapning langt over gjennomsnittet. Når verden beveger seg i mer bærekraftig retning, vil vi måtte omstille oss og antagelig skape mange flere arbeidsplasser i andre næringer som kanskje ikke er like verdiskapende, sier Idar Kreutzer.

Om behovet for 25 000 nye arbeidsplasser pr år

Måltallet er basert på følgende regnestykke med NHO og SSB som kilder. Det består av to deler:

  • Hvor mange jobber behøves årlig for gitt befolkningsvekst (SSBs MMMM-alternativ), og videreførte sysselsettingsrater og timeverk/ansatt/år.
  • Regjeringens inndekningsbehov i NPM17, dvs 15% økning i timeverkene, omsatt til antall jobber hensyntatt videreført timeverk/ansatt/år.

Disse beregningene, både våre og NPM17s, ble basert på SSBs befolkningsfremskrivninger fra 2016. Deretter kom det nye, med betydelig lavere innvandring og dermed befolkningsvekst. Det ga lavere tall i "referansebanen" som i dag er nærmere 600 000 nye jobber netto innen 2050. Hvorav om lag halvparten skyldes befolkningsvekst, resten inndekning. Grovt sett blir det 20 000 årlig, fordelt med 2 av 3 i privat sektor.

Samtidig vil en eldre befolkning (færre innvandrere), vil gi et større inndekningsbehov pga aldring. Dette er komplekst å beregne. Derfor bruker vi fortsatt regnestykkene basert på NPM17 i vår referansebane som tilsier 25 000 nye jobber hvert år. Hovedformålet med jobbskapertallet er å se på trender: Evner Norge å skape flere og lønnsomme arbeidsplasser over tid.