Individuell pensjonssparing (IPS)

Gå til hovedinnhold

Individuell pensjonssparing (IPS)

Ordningen for individuell pensjonssparing som ble innført i 2017 er godt mottatt av nordmenn. Nordmenn sparte over 2,5 milliarder kroner i ordningen i 2020, og har nå 9,4 milliarder kroner stående på sine IPS-kontoer. 

Utsatt skattefordel

Fra november 2017 ble det innført en ny individuell pensjonssparing (IPS). Hensikten er å motivere nordmenn til å spare til egen pensjon i tillegg til hva de får fra folketrygden og arbeidsgiverens pensjonsordning. Ordningen innebærer at du får redusert skatt på 22 prosent av pengene du sparer hvert år. Skattefordelen er en utsatt skatt siden sparing og avkastning blir beskattet med tilsvarende sats, 22 prosent, når pengene tas ut. 

40 000 kroner

Du kan spare inntil 40 000 kroner i året, og få inntil 8 800 kroner i redusert skatt i innbetalingsåret.

158 029

IPS avtaler ved utgangen av 2020

158 000 nordmenn har til nå åpnet IPS-konto. I snitt hadde de rundt 67.000 kroner stående på sin IPS-konto ved nyttår. Det er de over 50 år som sparte mest i 2020, og det er også denne gruppen som har mest stående inne på sin IPS-konto per nyttår. Aller mest har menn over 60 år. De har i snitt innestående 114.000 kroner på sin konto.

Mange kvinner sparer

Særlig kvinner har behov for å spare ekstra til pensjon. De har ofte lavere pensjonsopptjening gjennom arbeidslivet. De starter derfor ofte pensjonstilværelsen med en mindre pensjonspott enn menn. Samtidig lever kvinner lenger, og derfor må også potten fordeles over flere år.

Det er derfor viktig at særlig kvinner sparer til egen pensjon.

Tall for IPS-sparingen per 2019 viser at:

 • Totalt 73.000 kvinner har spar i IPS, mot 85.000 menn.  (46% kvinneandel).
 • Kvinnene har totalt spart 4 mrd kroner i IPS, mens menn har spart 5,4 mrd kroner. (42% kvinneandel)
 • I gjennomsnitt har kvinner med IPS-sparing en beholdning på ca 61.000 kroner på sin IPS ved utgangen av 2019, mens menn har i snitt ca 72.000 kroner.

Sparing øker med alder

Det spares i IPS i alle aldre. Gjennomsnittlig sparebeløp hos de som benytter ordningen er økende med alder, og personer over 60 år sparer i gjennomsnitt  kr 25.000 pr år. Gjennomsnittet for alle aldre og begge kjønn samlet er underkant av kr. 17.000 pr år. De i alderen 50 år til 59 år står for over 40 prosent av de oppsparte midlene i ordningen. 

Regler for IPS

Hvor mye kan du spare?

 • Fra 2022 kan du maksimalt spare 15 000 kroner per år (tidligere 40 000 kr).
 • IPS kan spares fra fylte 18 år og inntil fylte 75 år.

Når kan du ta ut alderspensjon?

 • Pengene er bundet frem til uttak. Uttak kan tidligst starte fra fylte 62 år.
 • Utbetalingen må skje over et fast antall år, i minst 10 år og minst til fylte 80 år. Dersom pensjonen utbetales fra 62 år blir dermed minste utbetalingstid 18 år.
 • Hvis årlig utbetaling er under 20 prosent av G kan utbetalingstiden settes ned.
 • Hvis kunden dør tilfaller pensjonskapitalen etterlatte eller dødsbo, etter nærmere regler.

Skatt

 • Innskuddet gir en skattefordel ved at det du sparer årlig går til fradrag i alminnelig inntekt. Sparer du 15 000 får du en skattefordel på 3 300 kr (22 prosent). Frem til 2022 var maksgrensen 40 000, som ga en skattefordel på 8 800 kr. 
 • Pengene er fritatt for formuesskatt, og det er ingen skatt på fondsbytte eller løpende avkastning.
 • Utbetalingene skattlegges som alminnelig inntekt (22 prosent).