Forretningsbanker i Norge - fusjoner og opphør

Gå til hovedinnhold

Forretningsbanker i Norge - fusjoner og opphør

Commercial Banks in Norway - Mergers and Closures

Nye banker/fusjoner/navneendringer/opphør fra 1960
New banks/mergers/change of name/closures since 1960

2017

Nordea Bank Norge

Den norske virksomheten ble omgjort fra datterbank til filial av den svenske morbanken
 
2015

Skandiabanken ASA/

Skandiabanken Boligkreditt AS

Skandiabanken skilte ut den norske virksomheten i egne separate selskap
 
2014
GE Money Bank Santander Consumer Bank kjøpte opp GE Money Banks virksomheter i Norge, Sverige og Danmark 
Komplett Bank Ny
 
2013
OBOS Banken  Ny
Terra Finans og Kredittbank  Endret navn til Eika Kredittbank
 
2012
Nordlandsbanken Opphørte og gikk inn i DNB Bank
Skandinaviska Enskilda Banken  Fusjonert med SEB Privatbank
Fokus Bank filial av Danske Bank  Endret navn til Danske Bank 
Terra Kortbank  Skiftet navn til Terra Finans og Kredittbank
 
2011
Warren Bank Avviklet

2010
KLP Banken Ny

2009
Terra Kort Bank Ny

Warren Bank

Ny 
 
2008
Pareto Bank ASA Ny

2007
Bank Norwegian AS     Ny
Fornebu Sparebank Endret navn fra Sparebanken Telespar
Fokus Bank Endret navn til Fokus Bank filial av Danske Bank
Kaupthing Bank hf. NUF Ny

2006
Santander Consumer Bank AS Tidligere Bankia Bank AS

Gjensidige Bank AS

Ny
Glitnir Bank ASA Tidligere Kredittbanken, Ålsesund

2005
Romsdals Fellesbank Fusjon mellom Romsdals Fellesbank og Sparebank1 Midt-Norge

Bank 2 AS

Ny

2004
DnB NOR Bank ASA Fusjon mellom Den norske Bank ASA og Gjensidige NOR Sparebank ASA

Forex Bank AB

Ny

2003

Acta Bank ASA Overtatt av Sandnes Sparebank
Sparebanken Telespar Ny
Verdibanken ASA Ny

2002

Landkreditt Bank AS Ny

Finansbanken

Gått inn i Storebrand Bank ASA
Nordlandsbanken ASA Heleid av Den norske Bank ASA

2001

Acta Bank ASA Ny
Bankia Bank ASA Ny
Bergensbanken ASA Fusjon m/ Handelsbanken
Chase Manhattan Int. Ltd. Norway Branch J.P. Morgan Bank Europe Limited
Norway Branch (nytt navn)
Christiania Bank og Kreditkasse ASA Nordea Bank Norge ASA (nytt navn/oppkjøp, inn i Nordea-konsernet)
Unibank A/S, Oslo Branch Nedlagt

2000

Swedbank Ny
Banque Nationale de Paris Oslo Branch  
Den Danske Bank filial Oslo Danske Bank filial Oslo (nytt navn/inn i
Fokus Bank)
Nordbanken AB (publ) Oslofilialen Nedlagt
Privatbanken ASA Ny
SkandiaBanken AB Filial Norge Ny
Storebrand Bank AS Storebrand Bank (nytt navn)
VÅR Bank AS Bank 1 Oslo (nytt navn etter fusjon m/
Sparebank 1 Gruppen)

1999

Postbanken BA Fusjonert med Den norske Bank ASA
Nordbanken AB (publ.) Oslofilialen Ny
Gjensidige Bank AS Fusjon m/ Gjensidige NOR Sparebank
Swedbank Oslo (Föreningssparbanken) Ny

1998

Landsbanken AS VÅR Bank AS (nytt navn)

1997

Bergens Skillingsbank ASA Bergensbanken ASA
Den Danske Bank Ny
GE Capital Bank Ny
Gjensidige Bank a.s Gjensidige Bank AS
KredittBanken AS KredittBanken ASA
Unibank A/S, Oslo Branch Ny

1996

Banque Nationale de Paris Norge A/S Banque Nationale de ParisOslo Branch (overgang til filial)
A/S Bergens Skillingsbank Bergens Skillingsbank ASA
Bolig og Næringsbanken AS Bolig og Næringsbanken ASA
Chemical Bank Norge AS Chase Manhattan Bank Norge AS (fusjon m/ Chase Manhattan Bank)
Den norske Bank Den norske Bank ASA
Finansbanken a.s Finansbanken ASA
Fokus Bank A.S Fokus Bank ASA
Industri &Skipsbanken AS Utgår fusjon med Finansbanken / skiftet navn til Finansbanken ASA
Nordlandsbanken AS Nordlandsbanken ASA
Romsdals Fellesbank A/S Romsdals Fellesbank ASA
Storebrand Bank AS Ny
A/S Voss Vekselog Landmandsbank Voss Vekselog Landmandsbank ASA

1995

Landsbanken A/S Landsbanken AS
Skandinaviska Enskilda Banken Skandinaviska Enskilda Banken Oslofilialen
Oslobanken A/S under avvikling (Banken er under avvikling tatt ut fra Bankplassregisteret)

1994

Banque Indosuez Norge Opphørt som bank
Oslobanken Under avvikling
Citibank A/S Citibank International plc. Norway Branch (Omdannet til filial filial av utenlandsk bank)
Handelsbanken A/S Handelsbanken (Omdannet til filial filial av utenlandsk bank)
A/S Nordlandsbanken Nordlandsbanken AS
Skandinaviska Enskilda Banken Ny (sept. -94) (Filial av utenlandsk bank)
Svenska Nordbanken Avviklet

1993

Oslobanken Under avvikling
Samvirkebanken Fokus Bank A/S (Overtatt av Fokus)
Inter Nordisk Bank Gjensidige Bank as (nytt navn)
Banque Indosuez Norge A/S Representasjonskontor

1992

Boligog Næringsbanken ny bank (ikke medlem av Bankforeningen)
Chase Manhattan Bank (Norway) AS opphørt
Kredittbanken AS ny bank (jan. 1993)
Midland Montagu A/S opphørt
Manufacturer Hanover Norge A/S til Chemical Bank Norge AS

1991

Stavanger Bank A/S med Svenska Handelsbanken Norge(senere Handelsbanken A/S)
Rogalandsbanken A/S med Fokus Bank A/S
Svenska Nordbanken A/S ny bank

1990

Den norske Creditbank A/S og Bergen Bank A/S til Den norske Bank A/S
Sunnmørsbanken A/S og Sørlandsbanken A/S med Kreditkassen
Tromsbanken A/S med Fokus Bank A.S.
Oslo Handelsbank A/S med Svenska Handelsbanken Norge
Kjøbmandsbanken A/S med Banque Nationale de Paris

1989

Banque Paribas Norge A/S med Oslobanken A/S
Norion Bank A/S opphørt
Industriog Skipsbanken A/S ny bank

1988

Svenska Handelsbanken Norge A/S ny bank

1987

Buskerudbanken, Bøndernes Bank, Forretningsbanken og Vestlandsbanken til Fokus Bank
Finansbanken ny bank
Forretningsbanken Orion (senere Norion Bank) ny bank
Stavanger Bank ny bank

1986

Inter Nordisk Bank ny bank

1985

Banque Indosuez Norge ny bank
Banque Nationale de Paris Norge ny bank
Banque Paribas Norge ny bank
Chase Manhattan Bank (Norway) ny bank
Citibank ny bank
Manufacturers Hanover Norge ny bank
Samuel Montagu ny bank

1984

Fiskernes Bank med Kreditkassen
Kristiansands og Oplands Privatbank og Sørlandsbanken til Agderbanken (senere Sørlandsbanken)
Oslobanken ny bank

1981

Telemarksbanken med Bøndernes Bank
Vestfoldbanken med Kreditkassen

1980

Andresens Bank med Kreditkassen
Opplandsbanken med Den norske Creditbank
Kristiansands og Oplands Privatbank med Sørlandsbanken

1979

Kvam Privatbank med Bergen Bank

1976

Ullensvang Privatbank med Vestlandsbanken

1975

Bergens Kreditbank og
Bergens Privatbank
til Bergen Bank
Sunnmøre Kreditbank og Privatbanken til Sunnmørsbanken
Narvik Handelsbank med Nordlandsbanken
Oslo Nye Sparebank med Vestlandsbanken

1974

Vadheim Privatbank med Vestlandsbanken

1973

Finnmarkens Privatbank med Den norske Creditbank
Fjærland Privatbank med Vestlandsbanken
Haugesunds Forretningsbank med Den norske Creditbank
Notodden Bank med Bergens Privatbank

1972

Sarpsborg og Oplands Kreditbank med Kreditkassen

1971

Måløy Privatbank med Bergens Privatbank
Os Privatbank med Bergens Privatbank
Valestrand Privatbank med Fjære Sparebank

1970

Farsund og Opland Bank med Kreditkassen
Fredrikshalds Kreditbank med Kreditkassen
Horten og Omegns Privatbank med Den norske Creditbank
Lister Privatbank med Kreditkassen
Privatbanken i Sandefjord med Den norske Creditbank
Østfold Privatbank med Den norske Creditbank

1969

Fredrikstad og Omegns Bank med Kreditkassen
Kristiansunds og Nordmøre Forretningsbank med Kreditkassen

1966

Folkebanken Realbanken med Andresens Bank
Oplandske Kreditbank med Den norske Creditbank

1965

Holmestrand og Oplands Aktiebank med Kreditkassen
Sauda Kreditbank med Bergens Kreditbank

1964

Jæren Privatbank med Rogalandsbanken
Odda Byog Bygdebank med Den norske Creditbank
Porsgrunds Ørebank med Den norske Creditbank
Røkens Bank med Den norske Creditbank

1963

Forretningsbanken med Den Nordenfjeldske Kreditbank (Forretningsbanken)
Skånevik Privatbank med Bergens Privatbank

1962

Drammens Handelsbank med Kreditkassen
Hønefoss og Oplands Kreditbank med Kreditkassen
Lillehammer og Oplands Kreditbank med Kreditkassen
Skudesnæs Privatbank med Rogalandsbanken
Totens Privatbank med Kreditkassen

1961

Fjordenes Kreditbank med Vestlandsbanken
Høylandet Privatbank med Forretningsbanken
Kristiania Folkebank sammensluttet med Kristiania Hypotek og Real-kredit-Bank til Folkebanken Realbanken
Moss og Oplands Bank med Kreditkassen
Smaalenenes Aktiebank med Kreditkassen

1960

Vikedal Privatbank med Bøndernes Bank
Trysil Privatbank med Kreditkassen