Publisert:

Personvernerklæring

Navn på, og beskrivelse av behandlingen

Skadehub – Effektiv og sikker kommunikasjon mellom forsikringsselskaper ved sammenstøt mellom kjøretøy.

Behandlingsansvarlig – databehandler

TFF er databehandler. Behandlingsansvarlig er forsikringsselskapene.

Kontaktinfo personvernombud

Personvern@finansnorge.no

Formålet med behandlingen

Fordele ansvar mellom forsikringsselskaper og utveksle erstatningskrav.

Rettslig grunnlag

Databehandleravtale.

Hvilke personopplysninger behandles?

Kjennemerke, skadenummer og brukerinfo behandles i egne felt i Skadehub. I tillegg kan navn, adresse, kontonummer, personnummer, helseopplysninger om kjøretøyeier, forsikringstakere, skadelidte og vitner fremkomme i vedlegg. 

Innsyn

Innsynsbegjæring rettes til det enkelte forsikringsselskap.