Om Skadehub

Skadehub er et samarbeidsprosjekt mellom forsikringsselskaper for å kunne utveksle digital informasjon om data om skadehendelser på en standardisert form.  

Skadehub er en løsning som transporterer informasjon og vedlegg mellom forsikringsselskaper. Skadehub kan forstås som et register over skadehendelser og opplysninger knyttet til disse hendelsene. Med skadehendelse menes sammenstøt mellom to eller flere kjøretøy.   

Løsningen er kostnadsfritt for medlemmer av TFF eller de som kan representere en filial med egen selskapskode i TFFAuto.

Slik fungerer det

Skadehub er utviklet med det formål at saksbehandler kan diskutere ansvarsfordeling mellom selskapene og utveksle regress. Løsningen tilrettelegger for at saksbehandler kan registrere en hendelse basert på et standardisert kodeverk og oversende forslag til ansvarsfordeling til motpart. Når forslaget til fordeling aksepteres vil det opprettes et Krav - selskapene er selv ansvarlig for å registrere og betale mottatte krav i tråd med interne rutiner.  

Hovedfunksjoner for Skadehub:

  • Utveksle data om skaden 
  • Informasjon om bilene som var involvert 
  • Skadeomfang 
  • Bilder, skademeldinger eller annen dokumentasjon