Finans Norges strategi og hovedprioriteringer

Gå til hovedinnhold

Finans Norges strategi og hovedprioriteringer

Finans Norges hovedstyre vedtar hovedorganisasjonens strategi for en fireårsperiode. I tillegg fastsetter Finans Norge hvert år hva som er de sakene vi skal prioritere høyest i vårt nærings- og arbeidslivspolitiske arbeid.

Illustrasjon strategi

 

Næringslivslivspolitiske hovedprioriteringer 2019

Finans Norge vedtar årlig næringspolitiske hovedprioriteringer for organisasjonens arbeid. Dette er et viktig målstyringsdokument, som bidrar til å tydeliggjøre organisasjonens mål og styre ressursbruk og prioriteringer. Gjeldende næringslivspolitiske hovedprioriteringer ble vedtatt på hovedstyremøtet 8. november 2018.