Høringsuttalelse - forslag til forskriftsendringer - IFRS 9 for livsforsikringsforetak mv.

Gå til hovedinnhold