Høringssvar om utkast til forskriftsendringer for gjennomføring av bankpakken

Gå til hovedinnhold
Publisert:

Høringssvar om utkast til forskriftsendringer for gjennomføring av bankpakken

Finans Norges hovedsynspunkter om gjennomføringen av bankpakken mv, jfr. brev og utkast til forskriftsendringer for gjennomføring av bankpakken sendt på høring av Finansdepartementet 30. mars 2022.