Uttalelse om EMIR - European Market Infrastructure Regulation

Gå til hovedinnhold
Publisert:

Uttalelse om EMIR - European Market Infrastructure Regulation

Finans Norge har avgitt en høringsuttalelse til ESMA – European Securities and Market Authority om EMIR – European Market Infrastructure Regulation – som er et forslag til en forordning om infrastruktur og derivater som selges på ikke-noterte markeder.

ESMA er et EU-organ som skal bidra til å sikre økonomisk stabilitet ved å fremme integritet, åpenhet, effektivitet og funksjonalitet i verdipapirmarkedene, samt styrke investorbeskyttelsen. ESMAs rolle er å fungere som overordnet tilsynsmyndighet innenfor det europeiske systemet for tilsyn med finansiell sektor. ESMA skal bidra til å utvikle de tekniske detaljene for den europeiske verdipapirlovgivningen og sikre enhetlig implementering av EU-regler på verdipapirområdet.

EMIR – European Market Infrastructure Regulation – er forslag til en forordning om infrastruktur og derivater som selges på ikke-noterte markeder. EMIR skal sikre regulering og kontroll med markedet for derivater som handles utenfor regulerte markeder gjennom krav til innberetning til transaksjonsregistre, krav til avregning (clearing) gjennom sentrale motparter( CCP) m.v.

Last ned høringsuttalelsen (engelsk)