Forslag til samleforskrift om tredjeparters opplysningsplikt

Gå til hovedinnhold
Publisert:

Forslag til samleforskrift om tredjeparters opplysningsplikt

Skatteetaten  
Postboks 9200 Grønland
0134 Oslo

Dato: 20.06.2013 
Vår ref.: 13-622 BKA/HH
Deres ref.: 2013/256473     

 

Finans Norge viser til brev av 29.04.13 der det var vedlagt et forslag til en samleforskrift til ligningsloven kapittel 5.

Finans Norge har ingen merknader til forslaget.

Med vennlig hilsen

Finans Norge

Erik Johansen
fagdirektør                                      

                                                                            Herborg Horvei
                                                                            fagsjef