Forslag til endringer i utstederreglene for Oslo Børs og Oslo Axess

Gå til hovedinnhold
Publisert:

Forslag til endringer i utstederreglene for Oslo Børs og Oslo Axess

Oslo Børs
Postboks 460 Sentrum
0105 OSLO

Dato: 05.04.2013

Vår ref.: 13-391
Deres ref.:  866911
    

Det vises til Oslo Børs brev 05.03.13 med forslag til endringer i utstederreglene for Oslo Børs og Oslo Axess.

Finans Norge støtter forslagene til endring og har ingen merknader til høringen.


Med vennlig hilsen
Finans Norge


Arne Johan Hovland
seksjonsdirektør

Torkil Wiberg
rådgiver