Forslag til endringer i obligasjonsreglene for Oslo Børs og Oslo ABM

Gå til hovedinnhold
Publisert:

Forslag til endringer i obligasjonsreglene for Oslo Børs og Oslo ABM

Oslo Børs 
Postboks 460 Sentrum
0105 OSLO

Dato: 05.04.2013

Vår ref.: 13-392
Deres ref.:   866752
    

Det vises til Oslo Børs brev 05.03.13, der forslag til endringer i obligasjonsreglene for Oslo Børs og Oslo ABM sendes på høring.

Vedrørende forslaget til nytt pkt. 3.6.5 (3) i obligasjonsreglene, om unntak for offentliggjøring av halvårsrapport innen to måneder, antas det at unntak kun vil bli gitt i tilfeller hvor utsteder i utgangspunktet er underlagt hyppigere rapporteringskrav enn halvårlig slik at markedets informasjonstilgang ikke reduseres.

Finans Norge støtter for øvrig Oslo Børs’ forslag til endringer.

Med vennlig hilsen
Finans Norge


Arne Johan Hovland
seksjonsdirektør

Torkil Wiberg
 rådgiver