Forslag til endringer i husleieloven

Gå til hovedinnhold
Publisert:

Forslag til endringer i husleieloven

Kommunal- og regionaldepartement
Postboks 8112 Dep
0032 Oslo

Også sendt pr. e-post til:
postmottak@krd.no 
  
Dato: 25.09.13 

Vår ref.: 13-887/htg
Deres ref.: 13/1589-2

Det vises til høringsbrev 19.06.2013 fra Kommunal- og regionaldepartementet om forslag til endringer i husleieloven. Finans Norge har kun tatt stilling til departementets forslag til å ta inn en presisering i garantibestemmelsen som gjør det klart at garantiavtaler der søksmålsbyrden vedrørende krav etter avsluttet leieforhold er lagt på leier, ikke gyldig kan inngås. Vi har ingen kommentarer til det konkrete lovforslaget som legges frem.


Med vennlig hilsen
Finans Norge


Trond Søyland
juridisk fagdirektør    
   
Helene Tørvold Guldbrandsen
juridisk seniorrådgiver