Forslag til endring i forskrift om pensjonsordninger for kommunalt eller fylkeskommunalt ansatte

Gå til hovedinnhold
Publisert:

Forslag til endring i forskrift om pensjonsordninger for kommunalt eller fylkeskommunalt ansatte


    

 

Arbeidsdepartementet
Postboks 8019 Dep
0030 OSLO

Dato: 21.05.2013
Vår ref.: 13-343/SKP
Deres ref.: 13/130

 

Vi viser til høringsbrev av 21.02.2013.

Finans Norge har ingen bemerkninger til de foreslåtte forskriftsendringer.


Med vennlig hilsen
Finans Norge
Prosessområde livsforsikring og pensjn


Stefi Kierulf Prytz
Direktør