Forslag om endring av samleforskrift til kapittel 5 i ligningsloven

Gå til hovedinnhold
Publisert:

Forslag om endring av samleforskrift til kapittel 5 i ligningsloven

Skattedirektoratet
Postboks 9200 Grønland
0134 OSLO

Dato: 01.10.2013
Vår ref.: 13-1028/HH
Deres ref.: 2013/495079

Finans Norge viser til brev fra Skattedirektoratet av 05.07.13 der det var vedlagt et høringsnotat om endring av samleforskrift til kapittel 5 i ligningsloven.

Forslaget går ut på at opplysninger på enkelte grunnlagsdataområder må leveres elektronisk til Skatteetaten og i det format som Skattedirektoratet bestemmer. Det foreslås at adgangen til å levere papiroppgave bortfaller.

Finans Norge har ingen merknader til forslaget.

Med vennlig hilsen
for Finans Norge

Erik Johansen
fagdirektør 

Herborg Horvei
fagsjef