Utkast til veiledninger om prosjektsamarbeid og utmåling og lempning av overtredelsesgebyr

Gå til hovedinnhold
Publisert:

Utkast til veiledninger om prosjektsamarbeid og utmåling og lempning av overtredelsesgebyr

Konkurransetilsynet
Postboks 439 Sentrum
5805 BERGEN
 
Dato: 05.07.2012
Vår ref.: 12-651/BKA/EAU
Deres ref.:   2011/0615-7 og 2012/0073-2

 

 

Det vises til høringsbrev fra Konkurransetilsynet datert 15.06.2012, med utkast til veiledning om prosjektsamarbeid og utkast til veiledning om utmåling og lempning av overtredelsesgebyr.

FNO er grunnleggende positiv til at Konkurransetilsynet utarbeider og oppdaterer veiledninger om hvordan Konkurransetilsynet vil tolke og håndheve konkurransereglene.

FNO mener derfor at det er viktig at Konkurransetilsynet har oppdatert veiledningen om prosjektsamarbeid, slik at denne er tilpasset tilsynets praksis i denne type saker.

Tilsvarende mener FNO at det er positivt at Konkurransetilsynet har utarbeidet en veiledning til den nye forskriften om utmåling og lempning av overtredelsesgebyr av 19.12.2011 som skisserer en utmålingsmetode etter prinsipper utviklet i EU-/EØS-konkurranseretten.

FNO har ingen øvrige merknader til utkastene til veiledninger.

 

Med vennlig hilsen
Finansnæringens Fellesorganisasjon

 

 

Trond Søyland                                  Elisabeth Auren
seksjonsdirektør                                fagsjef