Forslag om endringer i reglene om tollmyndighetenes adgang til undersøkelse på person

Gå til hovedinnhold
Publisert:

Forslag om endringer i reglene om tollmyndighetenes adgang til undersøkelse på person


Finansdepartementet
Postboks 8008 - Dep.
0030 OSLO


Dato: 25.05.2012
Vår ref.: 12-285
Deres ref.: 11/394 SL

FFinansnæringens Fellesorganisasjon (FNO) viser til Finansdepartementets høringsbrev 20. mars 2012 om forslag til endringer i reglene om tollmyndighetenes adgang til undersøkelse på person.

Høringssaken gir ikke grunnlag for kommentarer fra FNO.


Med vennlig hilsen
Finansnæringens Fellesorganisasjon


Tore A. Hauglie
fagdirektør